vineri, 27 februarie 2015

Serviciul Ortodox pentru tineret

Horia Grancea a distribuit fotografia postată de Adrian Grigoriu.
27 Februarie la 11:03Adrian Grigoriu


SERVICIUL PENTRU TINERET organizat de Biserica Ortodoxă Română.
Biserica susţine Neamul aflat azi în restrişte prin încă o iniţiativă de mare valoare.

Textul oficial al programului aici:


Metodologie privind organizarea și funcționarea Serviciului pentru tineret
din cadrul comitetului parohial
(conform Art.67, alin. (2) d, din Statutul pentru organizarea B.O.R)
în Arhiepiscopia Bucureştilor

Coordonator: Pr. Conf. Dr. David PESTROIU
Consilier Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul
Colaborator: Fabian-Cristian RADU
Licențiat în Teologie și Psihologie
Master în Psihologie

BUCUREŞTI
2014
Dispoziții generale

Art.1 – (1) Prezenta Metodologie este elaborată în baza prevederilor Art.67, alin. (2) d, din Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române.
(2) Scopul acestei Metodologii este consilierea parohiilor privind organizarea structurilor de tineret parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, atât pentru îndeplinirea activității misionare a Bisericii, cât și pentru îmbunătățirea vieții sociale.
Art.2 – Toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor au obligaţia
statutară de a înfiinţa, în cadrul Comitetelor parohiale, Serviciul pentru tineret.

Art.3 – Preoții de la paraclisele din unitățile militare, spitale, cimitire și școli, dacă nu au posibilitatea de a-și forma ei înșiși un astfel de program, au obligația de a colabora și de a ajuta parohiile (în special cele sărace), în această misiune, prin:
(1) Promovarea acestui program în rândurile tinerilor cu care intră în contact și orientarea lor spre parohia unde domiciliază, în acest sens;
(2) Implicarea în mod direct în activitățile programului sau în susținerea acestora, din cadrul uneia dintre parohii.

Art.4 – Ieromonahii şi monahii din mănăstirile cuprinse în Arhiepiscopia Bucureștilor:
(1) Vor vorbi tinerilor despre acest program cu tineretul și le vor recomanda participarea la el, în cadrul bisericii parohiale de care aparțin.
(2) Vor sprijini parohiile sărace în îndeplinirea acestui program, în funcție de posibilități, în urma solicitării acestora.

Art.5 – (1) La acest program vor participa tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.
(2) Pot fi înscriși în program și tineri cu vârste apropiate, în urma solicitării acestora.

Art.6 – Tinerii pot participa la serviciul pentru tineret și în cadrul altei parohii, decât cea de care aparțin, cu statut de colaborare.

Art.7 – Coordonatorul acestui program este Chiriarhul, prin intermediul Consilierului pentru Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul şi al Protopopului.

Art.8 – Programul Serviciului pentru tineret al Comitetului Parohial, se va desfășura pe o perioadă de timp nedeterminată.
Obiectivele programului din cadrul serviciului pentru tineret

Art.9 – Serviciul pentru tineret are ca obiective următoarele:
(1) Obiectiv general: Apropierea tinerilor de Dumnezeu prin dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă de aproape, prin participarea tinerilor la slujbele bisericii şi prin formarea unui mod moral și sănătos, de a gândi și a privi lucrurile, fapt ce va duce implicit la promovarea imaginii Patriarhiei Române în societate, dovedind interesul Bisericii față de oameni și activitatea sa misionară, adaptată la prezent.
(2) Obiective specifice fiind cele menţionate în Art.17, al prezentei metodologii, aferente desfăşurării activităţilor.
Coordonatorul programului la nivel de parohie

Art.10 – (1) Coordonatorul la nivel de parohie este diaconul (conform Atribuțiilor diaconilor, adoptate de Sfântul Sinod – temei nr. 8659 din 22 oct. 2012) sau preotul.
(2) În lipsa unui diacon la parohie, sarcina de coordonare a programului revine, în ordine descrescătoare, în funcție de posibilitate, după cum urmează:
a. Celui mai tânăr dintre preoții slujitori de la biserica parohială;
b. Cântărețului, dacă acesta este o persoană tânără, devotată şi cu studii teologice;
c. Tânărului care reprezintă cel mai bun model din parohia respectivă.
(3) Preotul paroh este cel care desemnează pe cel care se va ocupa de coordonarea programului, aplicând în mod strict grila de selecție de mai sus. Numele şi datele de contact ale persoanei delegate vor fi anunţate Protoieriei şi Centrului eparhial.
(4) Preotul paroh, în calitatea sa de preşedinte al comitetului parohial, se poate implica direct în coordonarea şi verificarea desfăşurării programului.
Formarea grupului de tineri

Art.11 – Coordonatorul va forma membrii programului prin informarea tinerilor:
(1) Pe care îi întâlnește, participând la slujbele bisericii, a cărui slujitor este;
(2) Care locuiesc în cuprinsul parohiei.

Art.12 – Coordonatorul le va prezenta tinerilor obiectivele Serviciului pentru tineret, precum şi acţiunile aflate în desfăşurare, apoi, în urma adeziunii exprimată în scris, le va solicita acestora datele de contact (numele complet, adresa de e-mail și numărul de telefon), urmând să îi anunțe când va avea loc prima întâlnire.

Art.13 – Coordonatorul desemnat va începe adunarea tinerilor pentru program, de îndată ce a fost ales.

Art.14 – Coordonatorul va numi un ajutor al său, în vederea unei bune desfăşurări a programului, după cum urmează:
(1) Înainte de adunarea membrilor programului, dacă știe o persoană de bază, potrivită acestei sarcini;
(2) În cadrul primei întâlniri cu tinerii.

Art.15 – Membrii Serviciului pentru tineret vor activa în baza unor contracte de voluntariat, încheiate cu parohia, potrivit Legii voluntariatului (Legea 195/2001, cu modificările ulterioare), în urma prezentării programului.

Desfășurarea programului

Art.16 – Întâlnirile vor avea loc atât în incinta bisericii parohiale, în spații aparținând parohiilor (case parohiale, trapeze etc.), cât și în alte locuri.

Art.17 – Programul va fi compus din:

(1) I. Activități catehetice:
a. Se vor desfășura sub formă de dezbatere de interes general, pentru categoria de vârstă vizată.
b. Fiecare membru va primi sarcina de a se documenta asupra unuia dintre punctele de discuție, stabilite împreună, pentru a putea participa activ la întâlnirea următoare.
c. Pentru o mai bună prezentare a temelor de dezbatere se pot utiliza și materiale ajutătoare (prezentări PowerPoint, imagini, filme, înregistrări).
d. După prezentările individuale, vor avea loc dezbateri și întrebări pe seama informațiilor proaspăt acumulate.
e. Temele dezbătute în cadrul seminariilor vor fi teme teologice, culturale, educaționale, științifice etc., în cadrul cărora se va avea în vedere evidențierea perspectivei doctrinare creștin-ortodoxe asupra celor discutate.
f. În cadrul unora dintre seminarii vor exista invitați speciali, personalităţi din domeniul teologic şi cultural, care vor împărtăși din experiența lor, tinerilor, fiindu-le acestora modele de urmat sau exemple de viață.
g. Temele care urmează a fi dezbătute sunt propuse în general de către coordonatorul programului, însă ele pot fi alese și în funcție de dorințele și interesele membrilor participanți.
h. Rolul principal al coordonatorului, în cadrul acestor întâlniri, este cel de moderator al dezbaterilor; de asemenea el este cel care răspunde nelămuririlor existente.
II. Obiective:
a. Explicarea anumitor nelămuriri cu caracter teologic și nu numai;
b. Aprofundarea unor teme de mare însemnătate pentru categoria de vârstă vizată;
c. Dezvoltarea sentimentelor de identitate de neam, patriotism, apropiere și respect față de Biserica Ortodoxă Română.

(2) I. Activități practice:
a. Pelerinaje la mănăstiri, prin care se dorește descoperirea, prezentarea și evidențierea unor locuri pline de însemnătate duhovnicească.
b. Excursii în diverse zone de mare însemnătate geografică sau istorică, importante din punct de vedere cultural, care evidențiază măreția creației lui Dumnezeu sau rememorează pagini importante ale dăinuirii neamului românesc.
c. Participarea la diferite activități cu caracter sportiv și recreativ (precum: campionate de șah, fotbal, volei etc., între membri și chiar între parohii).
d. Celebrarea și sărbătorirea între membri a diferitelor evenimente (aniversări, onomastici, reușite, colindat de Crăciun etc.)
II. Obiective:
a. Cultivarea relațiilor de prietenie între tineri;
b. Promovarea pelerinajului și a turismului în rândul tinerilor;
c. Dezvoltarea interesului față de sport și mișcare.

(3) I. Activități sociale:
a. Colectarea și distribuirea de ajutoare pentru persoanele nevoiașe precum: copiii din orfelinate, bătrânii din azile și spitale sau familii sărace.
b. Acțiuni de muncă voluntară în folosul bisericii parohiale, al altor biserici sărace, capele, paraclise, mănăstiri, schituri etc.
c. Oferirea de ajutor în cazul dezastrelor naturale.
II. Obiective:
a. Dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă de aproape.

(4) I. Activități ecologice:
a. Acțiuni de ecologizare a mediului.
b. Crearea de spații verzi și plantare de copaci.
II. Obiective:
a. Educația tinerilor în spirit ecologic, de respect pentru creația lui Dumnezeu.

(5) I. Activități culturale:
a. Organizarea în cadrul parohiilor a unor acțiuni culturale: simpozioane, mese rotunde, dialoguri cu oameni de cultură, recitaluri de muzică, spectacole.
b. Participarea cu tinerii la: concerte de muzică simfonică sau folclorică, piese de teatru, filme.
c. Vizitarea de muzee și expoziții.
d. Vizionarea de filme documentare sau artistice din care reies diferite învățături cu caracter moral sau religios, iar la sfârșit comentarea acestora de către invitați, din perspectivă ortodoxă.
e. Recenzii de cărți.
f. Publicarea, de către tineri, a unei foi parohiale lunară, trimestrială sau anuală (în cazul în care această acțiune depășește posibilitățile fizice ale serviciului pentru tineret al unei singure parohii, se va realiza colaborarea mai multor parohii).
g. Implicarea tinerilor în organizarea bibliotecii parohiale şi stimularea lecturii în rândul acestora.
h. Susținerea site-ului parohial cu materiale adecvate misiunii ortodoxe.
II. Obiective:
a. Susținerea dezvoltării tinerilor într-un cadru creștin ortodox și moral;
b. Stimularea tinerilor spre cultură, artă, bine și frumos;
c. Consolidarea încrederii în sine și în semeni.

Art.18 – Se urmărește implicarea și participarea activă a tuturor membrilor, coordonatorul desemnând pe rând câte un tânăr în vederea co-organizării diferitelor evenimente.

Art.19 – Seminariile și activitățile se vor desfășura alternativ, pentru a se evita rutina și monotonia.

Art.20 – La sfârșitul fiecărei întâlniri se vor cere părerile membrilor despre eveniment și despre modul de desfășurare a acestuia și se va ține cont de acestea.

Art.21 – (1) Se vor iniția parteneriate, vizând colaborarea cu diferite fundații, ONG-uri (atât cele ale B.O.R., cât şi cele laice) sau societăți (precum Societatea Națională pentru Cruce Roșie), în vederea întreprinderii de activități filantropice sau organizării de evenimente (precum concursuri de cunoștințe, organizarea de crosuri, competiții pentru bicicliști sau alte tipuri de competiții sportive), în urma cărora, tinerii, pe lângă aportul pe care îl aduc societății, ajută și la promovarea imaginii Bisericii Ortodoxe Române ca factor activ în viața oamenilor.
(2) Tinerii din parohii vor colabora activ cu cei implicaţi în organizaţii de tineret ortodoxe cu binecuvântarea Sfântului Sinod: A.S.C.O.R. şi L.T.C.O.R., în vederea derulării unor proiecte comune.
(3) Se vor organiza întâlniri și schimburi de experiență între programele Serviciului pentru tineret, de la diferite parohii din țară sau chiar și din străinătate.

Art.22 – (1) Tinerii pot organiza ei înșiși mici târguri, în cadrul cărora să vândă produse făcute de ei (de exemplu: târg de prăjituri, târg de produse hand made), iar din banii obținuți (sub formă de colectă) să cumpere ajutoare pentru cei nevoiași menționați la Art.17, (3) a, din prezenta Metodologie.
(2) Toate aceste activități vor fi incluse în mod obligatoriu în contabilitatea parohială (vânzările se vor face în baza unor donații benevole, pentru scopuri caritabile, contra chitanță cu proces verbal anexat, după modelul chitanţei duminicale).

Art.23 – Din cadrul activităților catehetice nu vor lipsi teme precum:
(1) Bunele maniere;
(2) Spiritul civic și moral;
(3) Promovarea valorilor naționale, a tradițiilor și a obiceiurilor românești.
(4) Cultivarea identității, istoriei și unității de neam.

Art.24 – Tipul, locul, data, ora și tema întâlnirii se vor comunica cel puțin de la o întâlnire la alta, iar membrilor li se vor trimite aceste informații și pe cale scrisǎ, prin intermediul e-mail-ului.

Art.25 – În fiecare an vor avea loc cel puțin două pelerinaje, o tabără sau două excursii și trei acțiuni cu caracter social sau ecologic (toate aceste acțiuni se vor desfășura cu prioritate prin Agenția Basilica Travel a Patriarhiei Române).

Art.26 – Toate activităţile Serviciului pentru tineret se vor derula sub formă de Proiecte, care vor conţine obiective, acţiuni şi finalităţi, precum şi bugete corespunzătoare. Proiectele vor fi prezentate şi aprobate în şedinţele Comitetului parohial.

Costuri și cheltuieli

Art.27 – Nu există cotizație de membru, nici costuri pentru participarea la activitățile catehetice (Art.17 (1)).
Art.28 – Serviciul pentru tineret nu dispune de buget propriu. Fiecare activitate se va derula sub formă de Proiect, cu buget aferent, derulat prin contabilitatea generală parohială.
Art.29 – Suma totală a diferitelor cheltuieli, prevăzută în bugetele Proiectelor activităților practice, sociale și culturale (Art.17 (2),(3),(4),(5)), se recomandă a fi suportată după cum urmează:
(1) 50% din costuri sunt suportate de către parohie (din buget propriu);
(2) 50% din costuri sunt suportate de către membrii participanți.
(3) În cazul obținerii de sponsorizări destinate strict unui anumit Proiect, bugetul acestuia se recalculează și se defalchează potrivit punctelor (1) și (2), după scăderea prealabilă a sumelor acordate prin sponsorizare.

Reuniuni

Art.30 – Reuniunile sau adunările vor avea loc o dată la două săptămâni. Doar în cazurile excepționale, în care programul nu permite, se vor desfășura o dată la patru săptămâni.
Art.31 – Prelegerile susținute la activitățile catehetice (Art.17 (1)) nu vor depăși durata de 1 oră, pentru a da posibilitatea angrenării de discuții libere, comentarii, întrebări etc.
Art.32 – Punctul central al întâlnirilor va fi biserica parohiei, conform Art.16.
Art.33 – (1) Se va desemna ca zi și oră a întâlnirilor, cea care este convenabilă majorității grupului.
(2) Se recomandă ca toate întâlnirile, în vederea activităților catehetice (Art.17 (1)) să aibe loc mereu în aceeași zi a săptămânii și la aceeași oră, adică cea stabilită la punctul (1).
Art.34 – Tipul întâlnirilor și data lor vor fi anunțate tuturor membrilor, conform prevederilor Art.24.

Beneficiile programului

Art.35 – Beneficiile coordonatorilor parohiali:
(1) Formarea unor oameni de bază pentru parohie, Biserică și societate;
(2) Îndeplinirea activității misionare a Bisericii;
(3) Apropierea oamenilor de Dumnezeu;
(4) Săvârșirea faptelor bune prin intermediul acțiunilor programului.

Art.36 – Beneficiile membrilor:
(1) Însușirea obiectivelor propuse la Art.9, de către membri, va conduce la conturarea personalității acestora, ca fii de nădejde ai Bisericii și societății;
(2) Vor avea satisfacția împlinirii faptelor bune;
(3) Vor primi la cerere adeverințe de participare la acest program, din partea parohiilor, în care se vor specifica aptitudinile dovedite de ei pe parcursul activităților de până atunci și implicarea lor în acțiuni de voluntariat – aceste adeverințe putând fi menționate în CV-uri și servindu-le la angajare.
(4) Pot beneficia de ghidare în alegerea carierei sau poate chiar de oportunități de angajare, în urma întâlnirilor la care participă invitați de seamă din diverse domenii (Art.17 (1) f).

Obligații – Standarde de evaluare

Art.37 – Obligațiile coordonatorilor parohiali sunt:
(1) De a respecta întru totul cerințele prezentei Metodologii și de a le duce la îndeplinire;
(2) De a desfășura cât mai bine cu putință programele propuse;
(3) De a spori numărul de membri participanți, în parohiile unde există un număr redus de voluntari (acolo unde nu se constată o comunitate parohială îmbătrânită);
(4) De a alcătui bugetul necesar activităților practice, sociale, ecologice și culturale, menționate la Art.17 (2), (3), (4), (5).
(5) De a se îngriji de prezentarea acțiunilor din timp către posibilii sponsori, pentru a le solicita sprijinul financiar sau material.
(6) De a crea și de a întreține o bază de date cu numele, e-mailul si numărul de telefon al tuturor membrilor conform Art.12. Această bază de date va fi comunicată, anual, la Protoierie şi Centrul eparhial.
(7) De a se îngriji de apariția la timp a publicației parohiale, conform Art.17 (5) f.
(8) De a întocmi un dosar care să conțină evidența tuturor activităților Serviciului.
(9) De a mediatiza acțiunile de anvergură prin intermediul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române;
(10) De a informa periodic Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor despre acțiunile întreprinse.

Art.38 – Obligațiile membrilor:
(1) Să încerce să nu lipsească la mai mult de cinci întâlniri consecutive;
(2) Să anunțe imposibilitatea de participare la anumite reuniuni;
(3) Să respecte obiectivele Serviciului;
(4) Să ajute la buna desfășurare a programelor, dovedind seriozitate și interes;
(5) Să nu participe selectiv la reuniuni, urmărind doar întâlnirile de un anumit tip.
Contact

Art.39 – Coordonatorul parohial va avea grijă să intre în posesia datelor de contact a membrilor și va oferi la rândul său datele lui de contact.

Art.40 – Coordonatorul parohial va crea:
(1) Un grup pe internet, în care vor fi introduși toți membrii;
(2) O adresă de e-mail a Serviciului pentru tineret pe care îl coordonează;
(3) O secțiune dedicată Serviciului pentru tineret, pe pagina web a parohiei.

Sancțiuni

Art.41 – În cazul neîndeplinirii cerințelor prezentei Metodologii, implicit obligațiile acesteia, de către coordonatori, se vor aplica următoarele sancțiuni:
(1) Prima abatere sesizată va fi sancționată printr-un avertisment verbal;
(2) La cea de-a doua abatere:
a. În cazul clericilor se va amâna cu un an dreptul de înscriere în sesiunea privind examenele de perfecţionare.
b. În cazul teologilor se va amâna cu un an dreptul de depunere a candidaturii pentru hirotonie.
c. În cazul laicilor se va revoca dreptul de a mai fi coordonatori într-un astfel de program catehetic.
(3) La cea de-a treia abatere:
a. În cazul clericilor se va efectua mutarea disciplinară într-un post de rang inferior.
b. În cazul teologilor se va revoca dreptul de a mai fi coordonatori într-un astfel de program catehetic.

Dispoziții finale

Art.42 – Eparhia va sprijini parohiile, în vederea desfășurării activităţilor Serviciilor pentru tineret parohiale, în funcție de posibilități.
Art.43 – Eparhia va încuraja parohiile în care programele derulate cu tinerii se dovedesc a fi pilduitoare, în vederea efectuării schimbului de experiență cu parohii și organizații misionare din afara țării.
Art.44 – Eparhia va analiza și va dispune asupra oricărei inițiative parohiale de dezvoltare și îmbogățire a acestei metodologii, prin prisma diverselor activități de ordin practic, social, ecologic sau cultural.
Art.45 – Parohiile vor putea aloca 5-10% din bugetul parohial activităților cu tineretul și vor urmări constant atragerea de fonduri prin intermediul sponsorizărilor și donațiilor.
Art.46 – Parohiile înstărite au obligația morală de a le ajuta pe cele sărace.
Art.47 – Activităţile derulate în cadrul Serviciilor pentru Tineret se vor desfăşura în permanentă colaborare intersectorială, cu celelalte Servicii din cadrul Comitetelor parohiale, sub directa coordonare a preotului paroh – preşedintele Comitetului parohial.
Art.48 – Monitorizarea activității Serviciului pentru tineret al Comitetului Parohial se va face astfel: Protoieriile vor primii de la parohiile arondate lor, anual, un dosar al activităţilor în format electronic sau pe hârtie (de la parohiile care nu pot furniza materialul în variantă electronică), urmând ca toate aceste documente să fie centralizate şi trimise Sectorului de Învățământ și Activități cu Tineretul al Eparhiei, în format electronic. Acesta din urmă va întocmi mai apoi, o situaţie a activităţilor.
Art.49 – Parohiile în care activitatea Serviciului pentru tineret al Comitetului Parohial se evidențiază în mod deosebit, vor fi recompensate prin acordarea, către factorii implicați (paroh, coordonator, membri), a unor distincții eparhiale, diplome și premii.
Art.50 – Serviciile pentru tineret ale Comitetelor parohiale se vor implica pentru punerea în practică a tuturor Proiectelor și Programelor pentru tineret inițiate de către Centrul Eparhial și Protoieria pe raza căreia funcționează.
Art. 51 – Toate acţiunile derulate în cadrul Serviciilor pentru tineret ale Comitetelor parohiale se conformează legislaţiei civile şi bisericeşti în vigoare, iar eventualele litigii se soluţionează pe cale amiabilă, având în vedere prestaţia strict voluntară a factorilor implicaţi.

Îmi place · · Distribuie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu